Potrivit deciziei Curții Constituționale nr. 387/2018 ce a fost transpusă în Codul Muncii prin OUG 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 963 din 14 noiembrie 2018, salariatele pot opta dacă doresc continuarea raporturilor de muncă și după vârsta de pensionare (63 de ani), respectiv până la vârsta de 65 de ani, angajatorii fiind obligați să le respecte decizia.
Astfel, articolul 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii va avea următoarea formă:
“Contractul individual de muncă existent încetează de drept : c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 60 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani;”
Facem precizarea că potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei, iar în ceea ce privește stagiul complet de cotizare, acesta este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, iar stagiul minim de cotizare este de 15 ani.
Totodată, nedepunerea în termenul de 60 de zile de către salariată sau a cererii de prelungire a activității atrage decăderea din dreptul de a continua activitatea, o eventuală contestație împotriva deciziei angajatorului de încetare de drept a raporturilor de muncă urmând a fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru mai multe detalii și asistență juridică, ne puteți contacta la:
• telefon: 0720291919 / 0369 418723
• e-mail: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020