Vineri, 11.03.2016 va intra în vigoare Legea nr. 17 din 4 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari .

 Actul normativ constă într-un articol unic cu următorul cuprins:

  •  După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins:

“Asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari.”

  • La articolul 56 alineatul (1), se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 481.”

  • La articolul 56 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) faptele prevăzute la lit. a), b), c) şi g) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;”

Prin urmare, nerespectarea obligaţiilor prevăzute de  noul art. 481 de va sancţio cu amendă cuprinsă între 500 şi 3.000 RON.

Pentru mai multe detalii, aşteptăm să ne scrieţi la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020