Monitorul Oficial al României nr. 716, aduce o temă de interes în materia dreptului fiscal prin adopatrea  Ordonanţei nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale.
Principalele modificări ale legislației în vigoare, aduse prin noul act normativ, vizează următoarele aspecte:          
            1. Scutirea de impozit a profitului reinvestit 
            Privind extinderea facilităților fiscale acestea vizează scutirea de impozit a profitului reinvestit sau investit în active utilizate în activitatea de producție și procesare, de altfel ca și în activele retehnologizare, pentru susținerea contribuabililor de a extinde noi competențe de producție, chiar și retehnologizarea celor deja cunoscute.
           2. Impozitul pe dividende
Se măresc taxele care privesc cota impozitului pe dividende. Acestea cresc de la 5% la 8%, pentru dividendele plătite între persoane juridice de origine română.
          3. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
– impozitele ce se aplică asupra veniturilor microîntreprinderilor beneficiază de un regim fiscal opțional prin prisma noii reglemnetări.
O persoană juridică română poate beneficia de reducerea impozitului conform cu reglementările legislative legate de  impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă până la data de 31.12.2021 îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) veniturile sale nu au depășit echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro
b)   nu se află în dizolvare, urmată apoi de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii;
c) a efectuat venituri, altele cu excepția celor provenite  din consultanță sau management, în raport de peste 80% din totalul veniturilor;
d) are cel puțin un angajat/salariat
e) are asociați ori acționari care dețin peste 25% din capitalul social sau al drepturilor de vot, la cel mult trei persoane juridice române, care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile produse de microîntreprinderi;
           4. Impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii
            Privind veniturile din salarii și asimilate salariilor se va realiza un maxim lunar de venit neimpozabil și care nu se mărginește în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător postului ocupat, în condițiile prevăzute de lege și  anumite cazuri.
Odată cu data de 1 august 2022 se micșorează pragul până la care se pot acorda facilități fiscale în domeniul construcțiilor, sectorul agroalimentar, mai exact de la suma de 30.000 lei lunar, la 10.000 lei lunar.
Se abrogă prevederea privind scutirea plății impozitului pe venit, rezultată din veniturile salariale efectuate de persoane fizice de la angajatori care desfăşoară activităţi sezoniere din domeniul HoReCa.
De asemenea, de la 1 august 2022, vor opera noi modificări ale cotelor de impunere a veniturilor obținute din jocuri de noroc, de la nivelul actual care se plasează între 1% și 25%, la un prag cuprins între 3% și 40%, precum și schimbarea tranșelor de venit brut asupra cărora se utilizează aceste cote.
          5. Taxe locale
Discutând despre modificările noi ce au apărut în materia taxelor locale, amintim:
a) se elimină din legislația actuală sintagma de ,, clădire cu destinație mixtă” pentru simplificarea procedurii calculului impozitului pe clădiri și determinarea cu exactitate a naturii clădirii.
b) se modifică limitele minime ale pragurilor de impozitare asupra clădirilor rezindențiale și asupra celor nerezidențiale.

 

 

BIBLIOGRAFIE:
ORDONANȚĂ nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257589

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020