În Monitorul Oficial nr. 219 din 24 martie 2016 a fost publicată Legea nr. 35/2016 pentru aprobarea, cu modificări și completări, a O.U.G nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale.

Actul normativ constă într-un articol unic, după cum urmează:

“Se aprobă O.U.G nr. 46 din 21 mai 2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 24 mai 2013, cu modificările ulterioare, precum și cu următoarele modificări și completări”:

  • La articolul 2, literele m), m1), r) și r1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„m) criza financiară este starea patrimoniului unității administrativ-teritoriale caracterizată prin existența unor dificultăți financiare, prin lipsa acută de disponibilități bănești, ce conduce la neachitarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Criza financiară este prezumată în u dintre următoarele situații:

m1) neachitarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 90 de zile și care depășesc 15% din cheltuielile prevăzute în bugetul general al unității administrativ-teritoriale respective, cu excepția celor aflate în litigiu comercial;

r) insolvența este starea patrimoniului unității administrativ – teritoriale caracterizată prin existența unor dificultăți financiare, prin lipsa acută de disponibilități bănești, ce conduce la neachitarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Insolvența este prezumată în u dintre următoarele situații:

r1) neachitarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 120 de zile și care depășesc 50% din cheltuielile prevăzute în bugetul general al unității administrativ-teritoriale, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu comercial;”.

  • La articolul 2, se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) La calculul obligațiilor de plată prevăzute la alin. (1) lit. m) și r) nu se includ obligațiile de plată ale unității administrativ – teritoriale provenite din obligațiile altor autorități ale administrației publice centrale față de respectiva unitate administrativ – teritorială, rezultate din contracte de finanțare încheiate între acestea, potrivit legii.

(3) Nu se consideră datorie, potrivit semnificației prevăzute la alin. (1) lit. n), obligațiile de plată ale unității administrativ – teritoriale provenite din obligațiile altor autorități ale administrației publice centrale față de respectiva unitate administrativ – teritorială, rezultate din contracte de finanțare încheiate între acestea, potrivit legii.”

  • La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Dispozițiile din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecătorului-sindic care pronunță succesiv hotărâri în același dosar, cu excepția situației rejudecării, după casarea hotărârii în recurs.”

  • La articolul 123 punctul 1, partea introductivă și litera a) ale alineatului (1) al articolului 74 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 74 (1) Criza financiară este starea patrimoniului unității administrativ-teritoriale caracterizată prin existența unor dificultăți financiare, prin lipsa acută de disponibilități bănești, ce conduce la neachitarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Criza financiară este prezumată în u dintre următoarele situații:

a) neachitarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 90 de zile și care depășesc 15% din cheltuielile prevăzute în bugetul general al unității administrativ-teritoriale respective, cu excepția celor aflate în litigiu comercial;”.

  • La articolul 123 punctul 2, partea introductivă și litera a) ale alineatului (1) al articolului 75 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 75, (1) Insolvența este starea patrimoniului unității administrativ-teritoriale caracterizată prin existența unor dificultăți financiare, prin lipsa acută de disponibilități bănești, ce conduce la neachitarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Insolvența este prezumată în u dintre următoarele situații:

a) neachitarea obligațiilor de plată, lichide și exigibile, mai vechi de 120 de zile și care depășesc 50% din cheltuielile prevăzute în bugetul general al unităților administrativ-teritoriale, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu comercial;”.

Pentru mai multe detalii, asteptam sa ne scrieti la adresa [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020