Ordinul ANAF nr. 2399/2017 aprobă procedura prin care se depun și se soluționează cererile de scutire de impozit la prima dare în plată efectuată în instanță !

În luna iunie a anului 2017, a intrat în vigoare prevederea care stabilește că prima dare în plată este scutită de impozitul pentru transferul dreptului de proprietate , scutirea fiind valabilă, conform Codului fiscal, indiferent dacă darea în plată este făcută în calitate de debitor, codebitor, coplătitor sau garant personal ori ipotecar al debitorului. În  22 […]

Nartea - 2020