În luna iunie a anului 2017, a intrat în vigoare prevederea care stabilește că prima dare în plată este scutită de impozitul pentru transferul dreptului de proprietate , scutirea fiind valabilă, conform Codului fiscal, indiferent dacă darea în plată este făcută în calitate de debitor, codebitor, coplătitor sau garant personal ori ipotecar al debitorului.

În  22 august 2017 a fost publicat actul ce aprobă procedura prin care se depun și se soluționează cererile de scutire de impozit la prima dare în plată efectuată în instanță, respectiv Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 2399/2017, act  ce a intrat în vigoare  chiar de la data publicării sale în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 681 din 22 august 2017.

Ordinul ANAF  amintit aprobă modelul de cerere pe care beneficiarii dării în plată trebuie să o depună la organul fiscal central competent, aceasta urmând să fie depusă  în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești, sub sancțiunea decăderii .

Organul competent este fie organul fiscal central pe raza teritorială a căruia contribuabilul își are domiciliul/adresa unde locuiește efectiv, fie organul fiscal central competent pentru administrarea contribuabililor fără domiciliu fiscal în România.

Cererea în sine nu este suficientă, aceasta trebuie însoțită și de certificatul eliberat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din care să rezulte că hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a realizat darea în plată s-a înregistrat în Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată și că nu au mai fost înregistrare și alte acte de dare în plată.

Condițiile pentru obținerea scutirii sunt următoarele:

Hotărârea judecătorească prin care s-a încuviințat darea în plată trebuie să fie definitivă;

Aceasta să fie înregistrată  în cel mult 30 de zile la Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată ;

Să nu fi trecut mai mult de 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Odată depusă cererea și certificatul de către beneficiarul dării în plată, organul fiscal are la dispoziție 45 de zile de la înregistrarea acestor acte pentru a soluționa solicitarea. “În situația în care persoana fizică nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de scutirea de impozit, organul fiscal stabilește impozitul pe veniturile din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare .

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020