I.C.C.J a decis că actul de procedură transmis prin fax sau poştă electronică, în ultima zi a termenului care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, nu este socotit a fi depus în termen!

În  data de 15 mai 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit, a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,  pronunţând următoarele soluţii: Decizia nr.32  în dosarul nr.4150/1/2016, prin care a admis sesizarea formulată de Tribunalul […]

Nartea - 2020