În  data de 15 mai 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit, a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,  pronunţând următoarele soluţii:

Decizia nr.32  în dosarul nr.4150/1/2016, prin care a admis sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă și a stabilit că:

Sintagma „interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani”, cuprinsă în prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, se interpretează în sensul că imobilele asupra cărora este instituită interdicţia de înstrăinare nu pot face obiectul unei executări silite pornite la cererea unor creditori chirografari, fiind alienabile condiţionat de acordul Ministerului Finanţelor Publice şi al băncii finanţatoare.

Decizia nr.34  în dosarul nr.4106/1/2016 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale și a  stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 182 şi art. 183 Cod procedură civilă, actul de procedură transmis prin fax sau poştă electronică, în ultima zi a termenului care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, nu este socotit a fi depus în termen.

Deciziile sunt obligatorii, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, aceastea se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: Comunicat  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Biroul de Informare şi Relaţii Publice .

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020