I.C.C.J a decis că ulterior admiterii cererii de redeschidere a procesului penal pentru persoanele judecate în lipsă, cauza se va relua din faza judecăţii în primă instanţă.

În ședința din 3 iulie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul competent  și legal constituit să judece recursul în interesul legii, a soluţionat  cauza aflată pe rol, fiind pronunţată următoarea soluţie cuprinsă în decizia nr.13 în dosarul nr.1360/1/2017 Astfel, Înalta Curte a admis recursul în interesul legii declarat de Colegiul de Conducere al […]

I.C.C.J a decis ca forma autentică nu este obligatorie pentru încheierea promisiunii de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de act autentic.

În şedinţa din 3 aprilie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunțat: Decizia nr.23 în dosarul nr.3996/1/2016 prin care a fost admisă sesizarea formulată de Tribunalul Alba – […]

I.C.C.J interpretează dispozițiile art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală cu privire la reanalizarea cauzelor de încetare a procesului penal.

În şedinţa din 29 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a soluţionat o sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţând următoarea soluţie: Decizia nr.10  în dosarul nr.148/1/2017 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea […]

I.C.C.J dezleagă chestiunea de drept privind încetarea contractului de muncă în temeiul art. 56, alin. 1, litera f și privind penalitățile calculate în temeiul art. 906, alineat 4 din Codul de procedură civilă.

În şedinţa din 6 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţând următoarele soluţii: Decizia nr.15  în dosarul nr.3779/1/2016, prin care a fost admisă sesizarea formulată de […]

Nartea - 2020