În şedinţa din 6 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţând următoarele soluţii:

Decizia nr.15  în dosarul nr.3779/1/2016, prin care a fost admisă sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă a stabilit că:

Dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003  privind Codul muncii, se interpretează în sensul că  acestea sunt aplicabile numai în situaţia în care condamnatul execută efectiv pedeapsa în penitenciar, fiind în imposibilitate fizică de a se prezenta la locul de muncă.

Art. 56, alineat 1, litera f din Codul Muncii are următorul cuprins: “Contractul indivdual de muncă existent încetează de drept ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.”

Decizia nr.16  în dosarul nr.3778/1/2016, prin care a fost admisă sesizarea formulată de Tribunalul Cluj , privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi în consecinţă a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 906 alin. (4) Cod de procedură civilă, nu este admisibilă formularea mai multor cereri de fixare a sumei definitive datorate de debitor cu titlu de penalităţi.

Art. 906, alineat 4 din Codul de procedură civilă are următorul cuprins: “Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a penalității, debitorul nu execută obligația prevăzută în titlul executoriu , instanța de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu, prin încheiere definitivă, dată cu citarea părților .”

Deciziile sunt obligatorii, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

SURSA: Comunicat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Biroul de Informare şi Relaţii Publice

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020