C.C.R se pronunță cu privire la infracțiunea de neglijență în serviciu prevăzută de vechiul și noul cod penal!

În data de 6 iulie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.249 alin.(1) din Codul penal din 1969 și ale art.298 din Codul penal. Dispoziţiile criticate au următorul conţinut: –  Art.249 alin.(1) din Codul penal din 1969: „Încălcarea din culpă, de către un funcționar public, a unei […]

Nartea - 2020