Raportările contabile la 30 iunie, potrivit OMFP nr. 895/2017 trebuie depuse până în 16.08.2017 .

Operatorii economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 de lei trebuie să depună raportările contabile pentru primul semestru al anului până cel mai târziu miercuri, 16 august 2017.  Modul de raportare contabilă pentru anul acesta este inclus în Ordinul MFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 […]

Nartea - 2020