Începând cu 06.08.17 ordinul de protecție se va putea obține și împotriva fostului soț/soție ori a foștilor concubini chiar dacă nu mai există o conviețuire de fapt !

Faptul că o persoană nu poate cere un ordin de protecție împotriva fostului soț  ori persoanei cu care a avut o relație de concubinaj decât dacă aceștia încă mai trăiesc împreună,( așa cum impunea Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie) este  o cerință neconstituțională, întrucât este contrară unui act normativ internațional la care […]

C.C.R decide că ordinele de protecție vor putea fi solicitate și în cazul persoanelor ce stabilesc relații asemănătoare celor dintre soți însă care nu conviețuiesc!

În data de 27 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere  excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.5 lit.c) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, potrivit cărora: „În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege:[…] c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre […]

Nartea - 2020