Faptul că o persoană nu poate cere un ordin de protecție împotriva fostului soț  ori persoanei cu care a avut o relație de concubinaj decât dacă aceștia încă mai trăiesc împreună,( așa cum impunea Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie) este  o cerință neconstituțională, întrucât este contrară unui act normativ internațional la care România este parte, potrivit constatărilor Curții Constituționale de dată recentă. Decizia CCR nr. 264/2017,  a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468 din 22 iunie 2017, urmând ca începând cu 06.08.2017 fragmentul din textul declarat neconstituțional  să își piardă efectele și să nu mai facă parte din textul de lege  aplicabil.

Curtea s-a raportat la Convenția din 11 mai 2011 a Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, ce prevede că violența domestică “înseamnă toate acţiunile de violenţă (…) care se produc în mediul familial sau domestic ori între foştii sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima”.

Condiția conviețuirii impusă de prevederile art.5 lit.c) din Legea nr. 217/2003 persoanelor care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, pentru a se putea emite un ordin de protecție, constituie o neconcordanţă, în accepţiunea art. 20 alin. (2) din Constituţie, între legea internă şi un tratat privitor la drepturile fundamentale ale omului, situaţie în care, așa cum au decis judecătorii legal învestiți,  textul constituţional consacră prioritatea reglementării internaţionale.

Decizia Curții este definitivă și obligatorie ulterior publicării în Monitorul Oficial, și având în vedere că în perioada aferentă celor 45 de zile ce au trecut de la momentul publicării, respectiv 22 iunie 2017, nu s-au adus modificări actului normativ, începând cu 06.08.2017, prevederea își  va pierde complet efectele juridice,sintagma declarată neconstituțională nemaigăsindu-și aplicarea în litigiile concrete supuse judecății instanței.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020