C.C.R constată că articolul unic al O.U.G nr.17/2010, care exclude aplicarea prevederilor Legii nr.247/2005 pentru persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier agricol între:1 ianuarie-4 martie 2010, este neconstituțional.

În data de 14 martie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor O.U.G nr.17/2010 pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, excepție ce a fost ridicată direct de Avocatul Poporului. În urma […]

C.C.R declară neconstituționalitatea art. 311, alineat 3 din Codul de procedură penală!

În data de 28.02.2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.311 alin.(3) din Codul de procedură penală, care au următorul conținut:  „(3) Organul judiciar care a dispus extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice este obligat să îl informeze pe suspect despre faptele noi cu privire la […]

Nartea - 2020