În data de 14 martie 2017, Plenul Curții Constituționale, legal învestit, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor O.U.G nr.17/2010 pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, excepție ce a fost ridicată direct de Avocatul Poporului.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate formulată şi a constatat că soluția legislativă cuprinsă în articolul unic al O.U.G nr.17/2010, care exclude aplicarea prevederilor titlului XI al Legii nr.247/2005 în privința persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier agricol în perioada 1 ianuarie-4 martie 2010, este neconstituțională.

Curtea a statuat că persoanele care au solicitat obținerea calității de rentier agricol în perioada 1 ianuarie-4 martie 2010 aveau o vocație pentru obținerea acesteia în temeiul titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr.247/2005, astfel încât excluderea acestora, prin articolul unic al Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.17/2010, act normativ intrat în vigoare la data de 5 martie 2010, de la aplicare a prevederilor titlului XI al Legii nr.247/2005, încalcă art.15 alin.(2) din Constituție, referitor la principiul neretroactivității legii civile.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se  va comunica celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului. Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul oficial al României, Partea I.

       SURSA:      Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020