Taxa de justă despăgubire reprezintă o sumă de bani cu titlu de penalizare datorată de consumatorii care reziliază înainte de termenul stipulat în contractul de prestări servicii pentru a acoperi prejudiciul cauzat celeilalte părți contractante. De obicei, în cazul acestor contracte de prestări servicii, vorbim despre raporturi juridice ce se nasc între consumatori și comercianți.  Manifestarea de voință dintre cele două părți, menită să producă efecte juridice ia forma unui contract de adeziune, clauzele fiind prestabilite de comerciant, iar consumatorul obligat să le accepte.
Taxa de justă despăgubire este un mijloc de limitare a libertății de denunțare unilaterală a consumatorului?  Este doar un mod de protecție al comerciantului? Vorbim sau nu despre o clauză abuzivă?
Conform legii nr. 296/2004 privind Codul consumului, art. 84: ,, Dreptul consumatorului la denunţarea sau rezilierea contractului nu poate fi anulat sau restrâns de nicio clauză contractuală sau înţelegere între părţi, în cazurile prevăzute de lege, aceasta fiind considerată nulă de drept. Drepturile părţilor referitoare la o justă despăgubire nu vor fi afectate în cazul denunţării unilaterale”[1].
Prevederea mai sus menționată, trebuie completată cu art. 4 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori: “ (1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.
(2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv”[2].
În concluzie, putem vorbi despre caracterul abuziv al unei clauze de justă despăgubire în cazul unui dezechilibru privind prestațiile datorate și exercitate de părți. Spre exemplificare, nu putem invoca trăsătura abuzivă în cazul unui contract care a produs beneficii exclusive pentru consumator la un moment dat.

 

Bibliografie:

[1] Legea 296/2004 privind Codul consumului, art. 84, pagină accesată la data de 11.07.2022, ora 9:44, https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90596,

[2] Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori , art. 4, pagină accesată la data de 11.07.2022, ora 10:50, https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/91502

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020