În prezent tot mai multe persoane care se află în pragul pensionării se lovesc de decizii de pensionare nelegale întrucât casele de pensie opinează că anumite venituri suplimentare nu constituie bază de calcul a pensiilor.

În cele mai multe cazuri, casele de pensii efectuează calcule eronate și nu au în vedere la stabilirea cuantumului pensiei toate drepturile de natură salarială, cum ar fi: acordul global, indemnizația C.O., compensări, concedii medicale, ore suplimentare, prime, sporuri de vechime și adaosuri de orice fel, ore de noapte, s.a.

Înainte de a se adresa instanței de judecată, cei care se simt lezați în drepturi au posibilitatea de a formula o plângere prealabilă la autoritatea emitentă.

În cazul în care plângerea este respinsă, pensionarii care se simt nemulțumiți în ceea ce privește calcularea pensiei pot formula, în temeiul art. 139 din Legea 127/2019, contestație împotriva deciziei de pensionare, solicitând instanței competente, fie anularea deciziei în integralitate, fie anularea parțială.

Cei care intenționează să formuleze o contestație împotriva unei decizii de pensionare trebuie să aibă în vedere faptul că angajatorul lor ar fi trebuit să plătească contribuțiile prevăzute de lege pentru retribuțiile respective.

Contestația împotriva unor astfel de decizii e scutită de plata taxei judiciare de timbru, este de competența Tribunalului și se poate formula în termen de 45 zile de la comunicarea deciziei, în caz contrar, aceasta din urmă va rămâne definitivă.

Dacă vă aflați într-o astfel de situație, echipa noastră de avocați vă stă la dispoziție pentru formularea unei contestații împotriva deciziei de pensionare, precum și pentru reprezentare în fața instanței de judecată.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020