Ce este declarația anuală privind beneficiarii reali?

În primul rând, trebuie să definim beneficiarii realii, iar ulterior să vedem ce reprezintă declarația privind beneficiarul real al societății.

Beneficiarii reali îi putem defini foarte simplu ca fiind acei asociați ai unei firme care dețin cel puțin 25% din acțiunile societăților (art 4, alin (2) lit. a) din Legea nr. 129/2019 )

Despre declarația anuala privind beneficiarii reali, art. 56 din Legea nr. 129/2019 la alin. (1) spune că: „Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.”

Cine trebuie sa depună această declarație?
Reprezentantul legal al societății (de obicei administratorul), iar aceasta trebuie depusă la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Sancțiunea:
Nedepunerea acestei declarații, atrage sancțiunea amenzii între 5000 și 10000 lei, iar dacă în termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii nu este depusă declarația, instanța poate dispune desființarea societății.

Echipa noastră vă poate îndruma și răspunde la eventualele nelămuriri cu privire la această obligație care în caz de nerespectare poate atrage sancțiunea amenzii.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13 A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa : [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020