Ce este căsătoria și cum se poate pune capăt acesteia?

Căsătoria este uniunea liber consimțită dintre soți.

Căsătoria se poate:

  • Desființa, în cazul nulității.
  • Înceta, în cazul morții unuia dintre soți.
  • Desface, prin divorț.

În continuare vom enumera particularitățile divorțului și felurile prin care acesta poate fi obținut.

Unde se poate divorța?

Locul în care procedura de divorț poate fi introdusă depinde de mai mulți factori, după cum urmează:

  1. Dacă nu există copii minori rezultați din căsătorie, iar soții sunt de acord cu divorțul, acesta se poate face pe cale administrativă, în fața ofițerului de stare civilă.
  2. Dacă există copii minori, dar soții decid să soluționeze amiabil și cad de acord asupra tuturor aspectelor privind desfacerea căsătoriei și cererile conexe, aceștia pot apela la notarul public, pentru o procedură notarială.
  3. Atunci când soții nu se înțeleg, și nu pot ajunge la un consens în privința divorțului, ei își pot rezolva problemele pe cale judiciară, în fața instanței de judecată.

La rândul lui, divorțul pe cale judiciară poate fi de mai multe feluri:

  • Pronunțat prin acordul soților:

Se poate introduce indiferent de durata căsătoriei sau dacă există sau nu copii minori. Soții trebuie să se înțeleagă cu privire la toate capetele de cerere accesorii divorțului, numele purtat anterior, locuința copiilor, exercitarea autorității părintești, pensia de întreținere etc.

  • Divorț din culpă:

Atunci când din cauza diferitor motive raporturile dintre soți sunt grav vătămate. Amintim unele dintre motive: violență verbală sau fizică exercitată asupra unuia dintre soți, relații extraconjugale, lipsa relațiilor specifice familiei etc.

Dacă se solicită desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a unuia dintre soți, partea reclamantă trebuie să dovedească faptele invocate.

  • Divorț pentru separarea în fapt pentru o perioadă de cel puțin 2 ani:

În această situație divorțul se pronunță din culpa exclusivă a soțului reclamant, cu excepția situației în acre pârâtul se declară de acord cu divorțul, când acesta se pronunță fără a se face mențiune despre culpa soților.

  • Divorțul din cauza stării sănătății unuia dintre soți:

În acest caz divorțul se va pronunța fără a se face mențiune cu privire la culpa soților.

 

Unde se poate introduce cererea de divorț?

Cererea poate fi depusă la ofițerul de stare civilă, la notar sau, în cazul procedurii judiciare, la judecatoria de la ultimul domiciliu comun al soților.  Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă niciunul dintre soți  nu mai are locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului București.

Ce acte sunt necesare? 

La cererea de divorț, soții trebuie să anexeze copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe următoarele documente: certificatul de căsătorie, actele de identitate și certificatele de naștere ale minorilor, dacă este cazul. 

 

 Ce se întâmplă după divorț? Este obligatorie revenirea la numele de familie avut anterior căsătoriei?

Acest lucru nu este impus, însă soții pot conveni să-și păstreze numele purtat în timpul căsătoriei.

De asemenea, instanța poate cere ca unul dintre soți să-și păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, dacă se decide că există motive temeinice.

 

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13 A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa : [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020