Potrivit art. 34 alin. (7) din Codului Muncii, fiecare angajator din România are obligația de a înființa un Registru general de evidență a salariaților, cunoscut sub numele de REVISAL.
REVISAL este reglementat prin intermediul Hotărârii Guvernului nr. 905/2017, această Hotărâre înlocuind prevederile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2011.

Astfel, angajatorul trebuie să respecte anumite termene la raportarea noutăților în relațiile de muncă dintre salariați și angajatori. În cele ce urmează vă vom prezenta termenele de raportare în Revisal care trebuie respectate de angajator.

1. Informații de raportat cel târziu în ziua anterioară producerii modificărilor:

– Înregistrarea unui nou contract de muncă individual/colectiv;

Odată cu transmiterea noului contract de muncă, angajatorii au obligația de a raporta:
• datele de identificare ale angajatorului, cum ar fi: denumirea, codul unic de identificare (CUI), codul de identificare fiscală (CIF), sediul social și numele și prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), domiciliul – pentru persoanele fizice;
• datele de identificare ale salariaților, cum ar fi: numele, prenumele, CNP-ul, cetățenia și țara de proveniență (Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spațiul Economic European – SEE);
• data încheierii contractului individual de muncă și data începerii activității;
• funcția/ocupația conform Clasificării ocupațiilor din România (COR, pe scurt) sau altor acte normative;
• tipul contractului individual de muncă;
• durata contractului individual de muncă;
• durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial;
• salariul de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă;
• datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară.

– Data la care începe și data la care încetează detașarea națională, transnațională ori detașarea pe teritoriul unui stat care nu este membru UE sau al SEE;
– Schimbările referitoare la perioada de detașare;
– Data de suspendare și data încetării suspendării contractului de muncă (exceptând suspendarea în baza certificatelor medicale)

2. Modificările anumitor informații trebuie raportate până în ziua anterioară producerii (cu excepția celor rezultate în urma hotărârilor judecătorești, care se transmit în 20 de zile de la luarea la cunoștință), respectiv:

– Funcția/ocupația conform COR sau altor acte normative;
– Tipul contractului individual de muncă;
– Durata contractului individual de muncă;
– Durata timpului de muncă si repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

3. Informații ce se raportează în maximum cinci zile lucrătoare:

– Transferul sau la preluarea prin transfer în cadrul sistemului public de la data efectivă a transferului sau a preluării prin transfer. În același timp, trebuie transmise datele de identificare ale angajatorului la care/de la care se face transferul.

4. Informații ce se raportează în maximum trei zile lucrătoare:

– Modificarea datelor de identificare ale angajatorilor și ale salariaților;
– Absențele nemotivate.

5. Informații ce se transmit la data producerii efectelor ori la data luării la cunoștință a evenimentului:

– Încetarea contractului de muncă;
– Corecțiile de erori la completarea Revisal, ce se fac la data la care angajatorul a luat cunoștință de ele.

6. Informații ce se transmit in maximum 20 de zile lucrătoare de la data producerii schimbării:

– Salariului de bază lunar brut;
– Indemnizațiilor, sporurilor, precum și alte adaosuri.

În cazul în care aveți nevoie de îndrumări, în contextul pandemiei de coronavirus, ne puteți contacta la numărul de telefon: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020