Prin Ordonanța de Urgență nr. 34/2020, a fost modificată O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, amenzile aplicate fiind majorate semnificativ.

Astfel, limitele amenzii prevăzute de art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 în forma modificată prin O.U.G. nr. 34/2020 sunt de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice.
Cât timp este instituită starea de urgență constituie contravenție pentru persoanele fizice și juridice, atât încălcarea O.U.G. nr. 1/1999, cât și încălcarea celorlalte acte normative conexe, respectiv, Decretele de Lege, Ordonanțele Militare și Ordinele emise pe perioada stării de urgență.

Totodată, pe lângă amendă, în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, prevăzute în ordonanțele militare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;
c) suspendarea temporară a activității;
d) desființarea unor lucrări;
e) refacerea unor amenajări.
Bunurile confiscate se atribuie direct, cu titlu gratuit în proprietatea privată a statului.

Stabilirea naturii și a gravității faptelor a căror săvârșire constituie contravenție pentru care se pot aplica o măsură contravențională complementară este lăsată, în mod arbitrar, la libera apreciere a agentului constatator, nefiind stabilite condițiile necesare pentru o astfel de sancțiune.

O altă modificare importantă rezidă în posibilitatea achitării amenzii. Astfel, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator, iar nu din jumătate din minimul special al amenzii.

Prin derogare de la O.G. nr. 2/2001, plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunilor nu suspendă executarea sancțiunilor contravenționale complementare aplicate, ci doar executarea sancțiunii amenzii.

În caz de anulare sau de constatare a nulității procesului-verbal instanța judecătorească dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabilește în raport cu valoarea de circulație a bunurilor la momentul confiscării și care se asigură din bugetul autorităților și instituțiilor publice beneficiare.

În cazul în care aveți nevoie de îndrumări, în contextul pandemiei de coronavirus, ne puteți contacta la numărul de telefon: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020