Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 30 martie 2020.

OUG 37/2020 stabilește o serie de facilități la plata creditelor acordate de către instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare pentru anumite categorii de debitori, fiind reglementată posibilitatea suspendării plății ratelor de credit pe o perioadă de maxim 9 luni, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

Beneficiarii prevederilor OUG 37/2020 sunt atât debitorii persoane fizice, cât și debitorii persoane juridice din contractele de credit, respectiv leasing, PFA-urile, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, cu excepția instituțiilor de credit.
Pentru a beneficia de aceste facilități trebuie îndeplinite anumite condiții, și anume:

– debitorii să aibă veniturile afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19;
– contractul de credit să nu fi ajuns la scadență iar creditorul să nu fi declarat scadența anticipată înainte de 30 martie 2020;
– debitorii să nu înregistreze restanțe la data instituirii stării de urgență în România (respectiv, 16 martie 2020) sau să le fi plătit până la solicitarea suspendării obligației de plată.

Cu toate acestea, dacă prin această prelungire este depășită limita maximă de vârstă a debitorului (în cele mai multe cazuri 60 sau 65 de ani), creditul trebuie reeșalonat pentru a se încadra în limita de vârstă practicată de creditor.

În plus, pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor debitorii, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020;
b) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Tipurile de contracte pentru care se aplică măsura suspendării la plată sunt expuse în cadrul OUG 37/2020, și anume: creditele ipotecare, inclusiv creditele acordate prin programul „Prima Casă”, contractele de leasing financiar, overdraft, creditele de investiție, contractele de credite pentru consumatori sau alte forme de creditare.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poștă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele enumerate mai sus, acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat, care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de Internet, situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii.

Referitor la dobânzi, OUG 37/2020 stabilește că dobânzile aferente perioadei de suspendare se vor adăuga la totalul soldului rămas de plată la sfârșitul perioadei de suspendare și vor fi plătite eșalonat conform unui nou grafic de rambursare pe noua perioadă a creditului. Excepția de la aceste prevederi o reprezintă creditele ipotecare contractate de persoane fizice, dobânda la acest credit fiind o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. Astfel, dobânda este de 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.
Facem precizarea că desi OUG 37/2020 a fost publicată in Monitorul Oficial si, prin urmare, a intrat in vigoare, aceste solicitări nu se pot face momentan deoarece nu au fost publicate și normele de aplicare a ordonanței.

În cazul în care aveți nevoie de îndrumări în ceea ce privește această procedură, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020