În şedinţa din 4 aprilie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţate următoarele soluţii:

  • Decizia nr.7 în dosarul nr.669/1/2016 prin care a fost admisă sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia I civilă, stabilindu-se că:

În interpretarea dispoziţiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, prin decizie a organelor de expertiză medicală (prin care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului), se înţelege rezultatul evaluării medicului specialist de medici muncii privind aptitudinea în muncă, constând în fişa de aptitudine, necontestată sau devenită definitivă după contestare, prin emiterea deciziei de către entitatea cu atribuţii legale în acest sens.

  • Decizia nr.8 în dosarul nr.582/1/2016 prin care a fost admisă sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I civilă, stabilindu-se că:

În interpretarea şi aplicarea art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, , coroborat cu art. 191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, așa au fost modificate prin H.G nr. 113/2011, raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, în baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj se includ veniturile care se încadrează în categoriile prevăzute de art. 2964 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu corecţiile reglementate de art. 29618 alin. (5) din acelaşi act normativ, şi anume veniturile pentru care se datora, potrivit legii, şi a fost virată contribuţia individuală la bugetul asigurărilor de şomaj.

  • Decizia nr.9 în dosarul nr.507/1/2016 prin care s-a admis sesizarea formulată de Tribunalul Braşov – Secţia I civilă, stabilindu-se că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

Toate deciziile sunt obligatorii, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Sursa: Comunicat -Biroul de Informare şi Relaţii Publice

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa:[email protected], urmând ca specialiștii noștri să vă răspundă în cel mai scurt timp !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020