În Monitorul Oficial nr. 343 din 5 mai 2016 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Afacerilor Interne nr. 148/61/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Alineatele (11) și (12) ale articolului 7 din Ordinul nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, modifică și vor avea următorul cuprins:

  • „(11) Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent verifică dacă din documentele prevăzute la alin. (1) rezultă că persoa care solicită înmatricularea a realizat achiziția intracomunitară a vehiculului, în sensul titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În acest caz, serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent verifică pe cale informatică dacă persoa care solicită înmatricularea mijlocului de transport achiziționat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, situație în care nu mai este necesară prezentarea altor documente. Verificarea pe cale informatică se realizează în condiții stabilite prin protocol încheiat între Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Agenția Națională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
  • (12) Dacă persoa care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) aceasta trebuie să depună, după caz:

a) formularul «Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport», prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor «Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport» și «Certificat», precum și a procedurii de eliberare a acestora; sau

b) formularul «Certificat», prevăzut de ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor «Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport» și «Certificat», precum și a procedurii de eliberare a acestora.”

Pentru mai multe detalii așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020