Sistemul RO e-Transport reprezintă un sistem electronic de monitorizare a transporturilor, care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT.
În cadrul sistemului RO e-Transport se vor declara:
• datele referitoare la expeditor şi beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum şi codul UIT generat;
• date privitoare la poziţionarea vehiculului de transport prin utilizarea dispozitivelor de tip terminal de telecomunicaţii;

Ce reprezintă Codul UIT?
Este codul unic generat de Sistemul RO eTransport prin intermediul căruia se identifică datele aferente unei partide de bunuri;

Când trebuie declarate datele?
Cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.

Cui revine obligația declarării în Sistemul RO e-Transport?

a) destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;
b) beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri;
c) furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;
d) depozitarului, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.

Care sunt obligațiile Operatorilor de transport ?
• să asigure transferul datelor curente de poziționare a vehiculului de transport, care fac obiectul declarației, pe toată durata traseului de transport al bunurilor care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.
• să echipeze vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații care utilizează tehnologii de poziționare și transmisie de date prin satelit
• să pună la dispoziția conducătorului auto codul UIT primit.
Care sunt obligațiile conducătorului vehiculului de transport ?
• să pornească dispozitivul de poziționare înainte de începerea transportului pe teritoriul național, respectiv să oprească dispozitivul de poziționare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul național sau după părăsirea teritoriului național.
• să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv la solicitarea ofițerilor și agenților de poliție din cadrul Poliției Române, documentele care însoțesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-Transport împreună cu codul UIT pus la dispoziție.

Nerespectarea obligațiilor constituie contravenție, iar faptele pot fi sancționate cu amenzi de la 10.000 Lei până la 100.000 Lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020