În Monitorul Oficial nr. 43/2019 a fost publicat Ordinul nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Astfel, Fiscul a emis noul formular de Declarație Unică pentru anul 2019, iar termenul limită de depunere este  15 martie 2019. Acest formular va putea fi depus doar online.

Declaraţia este utilizată  de  către persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2018, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2019.

Declaraţia se depune până la data de 15 martie 2019 inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia:
– declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018;
– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;
– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Aceasta se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018” şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2019”, după caz).

Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:
– corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice;
– modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
– modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
– modificarea unor date referitoare la contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
– corectarea altor informaţii prevăzute de formular.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Codului fiscal instituie o amendă contravențională între 50 și 500 de lei pentru cei care uită să respecte termenul-limită de depunere a declarației.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la:

0720291919 / 0369418723

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020