În şedinţa din 30 ianuarie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit, a soluţionat sesizările în vederea pronunţării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţate următoarele soluţii:

 Decizia nr.2 în dosarul nr.3358/1/2016  prin care a fost admisă sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul nr. 25502/3/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, reprezentarea convenţională a persoanelor juridice în faţa instanţelor de judecată poate fi asigurată şi prin consilierul juridic angajat al uneia dintre formele de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială, în măsura în care consilierul juridic are şi calitatea de consilier în proprietate industrială.

Decizia nr.3  în dosarul nr.3370/1/2016 prin care a fost admisă sesizarea formulată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 44791/215/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului,  coroborate cu art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, stabileşte că proprietarul construcţiei are dreptul să dobândească proprietatea şi asupra terenului aferent acesteia şi să solicite, în caz de refuz, pe calea acţiunii în justiţie, obligarea la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare. 

Decizia nr.4  în dosarul nr.3478/1/2016

Admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de Tribunalul Caraş Severin prin Încheierea din 17 mai 2016, pronunţată în dosarul nr. 23520/271/2014 şi a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 109 din O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 180 şi art. 181 din Regulamentul de aplicare a O.U.G nr.195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, coroborate cu art. 15 şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, poliţistul rutier poate încheia procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pe baza informaţiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se afla poliţistul rutier.

Decizia nr.7  în dosarul nr.2769/1/2016

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a civilă în dosarul nr.4403/212/2016 şi a stabilit că: În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. VII din O.U.G. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi a unor acte normative conexe, raportat la art. 640 şi art. 666 din Codul de procedură civilă, învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin se face în cadrul procedurii de încuviinţare a executării silite, iar nu ca o etapă prealabilă distinctă.

Deciziile sunt obligatorii, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: Biroul de Informare şi Relaţii Publice, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020