În şedinţa din 25 ianuarie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit, a soluţionat două sesizări în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţată următoarea soluţie de admitere:

Decizia nr.2  în dosarul nr.3838/1/2016 prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă în interpretarea și aplicarea formei agravate prevăzută de art.7 alin.1 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (forma în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuții de serviciu constatarea ori sancționarea contravențiilor indiferent dacă infracțiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuțiile de serviciu privind constatarea sau sancționarea contravențiilor sau reținerea formei agravate este condiționată de săvârșirea infracțiunii de luare de mită în legătură cu atribuțiile de serviciu privind constatarea sau sancționarea contravențiilor” şi prin urmare a decis că:

Dispoziţiile art.7 alin.1 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (forma în vigoare anterior anului 2014) se aplică doar în ipoteza în care infracțiunea de luare de mită a fost săvârşită de făptuitor în legătură cu atribuțiile de serviciu ale acestuia privind constatarea sau sancționarea contravențiilor.

Decizia este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I .

SURSA: Comunicat  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Biroul de Informare şi Relaţii Publice, privind decizia pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în şedinţa din 25 ianuarie 2017

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected], urmând a vă răspunde în cel mai scurt timp .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020