În cele ce urmează vă vom prezenta o speță ce face obiectul unui Recurs în interesul legii, unde Înalta Curte de Casație și Justiție a fost chemată să se pronunțe asupra următoarelor probleme în materie de drept:

Prima problemă vizează interpretarea și aplicarea dispozițiilor  art. 169, alin. 1), lit. d), teza finală din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cazul în care pârâtul nu predă documentele și actele financiar contabile practicianului în insolvență, prezumția legală se aplică și asupra condițiilor răspunderii delictuale care reprezintă spectrul existenței faptei ilicite și prejudiciului?

A doua întrebare la care este chemată Curtea să răspundă privind același articol de lege, respectiv art. 169, alin. 1), lit. d) din Legea nr. 85/2014, privește dacă este sau nu, sarcina reclamnatului de a demonstra legătura de cauzalitate între fapta săvârșită de pârât și intrarea în insolvență a debitorului?

În domeniul aplicării și interpretării dispozițiilor art. 169, alin. 1), lit. d) din Legea nr. 85/2014 s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la decelerea condițiilor prevăzute de lege care duc la atragerea răspunderii pârâților pentru o parte a pasivului debitorului, persoană juridică ajunsă în stare de insolvență, sau chiar întregul său pasiv patrimonial, dacă pârâtul nu dorește să predea documentele contabile practicianului în insolvență, de asemenea privind și întinderea prezumției legale, dar și în chestiunile legate de sarcina probei.

În final, Completul pentru soluționarea recursului în intresul legii, privind dosarul nr. 893/1/2022, în cadrul ședinței din 27 iunie 2022, admite recursul în interesul legii formulat de Curtea de Apel Iași și în consecință hotărăște următoarele:
,,           În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 169 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care pârâtul nu predă documentele contabile practicianului în insolvenţă, după prealabila notificare, se prezumă relativ întrunirea tuturor condiţiilor necesare atragerii răspunderii patrimoniale pentru fapta prevăzută de art. 169 alin. (1) lit. d) din aceeași lege.
Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.”[1]

[1] Minuta deciziei nr. 14, Recurs în interesul legii privind dosar 893/1/2022, decizie pronunțată în ședință publică în data de 27.06.2022, pagină accesată la data de 02.08.2022, ora 10:08, https://www.iccj.ro/2022/06/27/minuta-deciziei-nr-14-din-27-iunie-2022/

Bibliografie: Recurs în interesul legii, dosarul 893/1/2022;  https://www.scj.ro/CMS/0/PublicMedia/GetIncludedFile?id=25099
Minuta deciziei, nr. 14, din ședință publică 27.06.2022, https://www.iccj.ro/2022/06/27/minuta-deciziei-nr-14-din-27-iunie-2022/
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,   https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159286

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020