Comercianții cu amănuntul  pot  proceda la efectuarea vânzărilor de soldare, în a doua perioadă din 2017 rezervată acestora, începând cu prima zi a lunii august, conform legislației în vigoare. Fiecare comerciant își poate stabili intervalul calendaristic pentru soldare, însă acesta trebuie să se încadreze în perioada impusă prin lege,  existând riscul amendării sau chiar al suspendării activității.

Vânzările de soldare pot fi  efectuate,  așa cum prevede Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață în două perioade fixe ale anului. Prima este pentru vânzările accelerate de produse din colecțiile de toamnă-iarnă, iar a doua este pentru vânzările accelerate de produse din colecțiile de primăvară-vară.

Pentru produsele de toamnă-iarnă, soldările se pot face în orice perioadă din intervalul 15 ianuarie – 15 aprilie al fiecărui an, iar pentru produsele de primăvară-vară – în orice perioadă din intervalul 1 august – 31 octombrie. Prin urmare, pentru 2017, soldările la mărfurile de sezon cald pot începe chiar de astăzi.

O.G nr. 99/2000 prevede expres și clar:  „Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare,  iar  produsele propuse pentru soldare trebuie să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare și oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date” .

Stocul de soldare trebuie constituit în magazine (în spațiile de vânzare și în depozitele aferente) ori în unul sau mai multe depozite ale comerciantului cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încep soldările. Stocul nu se poate reînnoi nici după constituire, nici în cursul vânzărilor accelerate soldarea făcându-se doar în magazinele în care produsele erau comercializate în mod obișnuit.

Documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare și achitat cu cel puțin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate iar dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile .

Societățile comerciale/întreprinzătorii sunt obligați să anunțe perioada de soldare, la primăria în a cărei rază teritorială își au magazinele, cu cel puțin 15 zile înainte de a începe vânzările accelerate de produse. O.G nr. 99/2000 prevede de asemenea foarte clar: „Orice anunț sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus soldării în cazul în care operațiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare”.

În  situația unor vânzări făcute în magazine sau depozite de fabrică,  unde produsele sunt vândute direct de producători către consumatori, notificările nu sunt necesare pentru vânzările cu preț redus. În aceste situații, excepție fac alimentele, „producătorii pot practica vânzări cu preț redus pentru acea parte din producția lor care îndeplinește următoarele condiții asupra cărora consumatorii au fost  prealabil informați”:

  • produsele nu au fost vândute anterior din cauza defectelor de fabricație;
  • produsele sunt retururi din rețeaua comercială;
  • produsele sunt din stocul sezonului anterior și au rămas nevândute.

Nu în ultimul rând, efectuarea soldărilor în perioadele  nepermise de actele normative aplicabile  poate conduce la aplicarea unor amenzi cuprinse între 2.000 și 10.000 de lei.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa:[email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020