Aplicabilitatea conflictului de interese va fi limitată semnificativ, această faptă urmând să fie reformulată, potrivit Legii nr. 193/2017, publicată recent în Monitorul Oficial și care se va aplica începând de vineri, 28.07.2017.

Astfel, legea nr. 193/2017  pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal a fost publicată  în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 598 din 25 iulie 2017 și se va aplica efectiv din data de 28 iulie 2017. Actul normativ  stipulează o schimbare a ideii de conflict de interese cu ideea de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane. Nu în ultimul rând, infracțiunii amintite  i se va limita aplicabilitatea, în următorul sens:

  1. Fapta va fi pedepsită doar dacă funcționarii publici, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, vor îndeplini un act prin care se obține un folos patrimonial pentru sine, pentru soț sau pentru o rudă ori un afin de până la gradul al doilea. Codul penal în forma aplicabilă astăzi stabilește că este vorba nu numai de îndeplinirea unui act, ci și de participarea la luarea unei deciziiprin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial.
  2. Fapta nu va mai fi pedepsită dacă folosul patrimonial este obținut pentru o altă persoană cu care funcționarii publici s-au aflat în raporturi de muncă în ultimii cinci ani sau din partea căreia au beneficiat sau beneficiază de foloase de orice natură.
  3. Pedeapsa prevăzută este în continuare închisoarea de la unu la cinci ani, însă interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică va fi doar temporară, urmând a se aplica doar timp de trei ani, deși în prezent nu există o asemenea limitare.

Potrivit expunerii de motive ce a însoțit Legea nr. 193/2017 în forma sa de proiect, modificările  survenite au scopul de a evita pedepsirea anumitor fapte care, prin prisma legii, nu ar trebui sancționate de fapt.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020