Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 383 din 23 mai 2017 și va intra în vigoare în 30 de zile de la apariție, adică pe 22 iunie 2017 și completează cadrul legal instituit prin OUG nr. 84/2016.

Astfel, actul normativ prevede ca elemente principale următoarele aspecte:

Documentele de executare vor fi comunicate doar electronic, din luna iunie 2017, pe ruta Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – bănci. Noile prevederi privind comunicarea popririlor sunt incluse într-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial,  și care va intra în vigoare în a doua jumătate a lunii viitoare. Până atunci, mai trebuie îndeplinite anumite formalități și stabilit un acord între Fisc și bănci.

Concret,  comunicarea actelor de executare emise de ANAF către bănci se va face numai online, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță. Pentru ca acest lucru să fie posibil, reprezentanții Finanțelor vor pune la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii vor încărca și descărca documente. Potrivit documentului citat, actele de executare vor fi comunicate prin portal, sub forma unui fișier PDF cu xml ataşat, semnat electronic. Totuși, până la aplicarea efectivă a noilor dispoziții,  se va semna un protocol de colaborare între ANAF si Asociația Română a Băncilor, prin care se va detalia procedura concretă de comunicare electronică.

Data comunicării către instituţia de credit a actului de executare, aceasta va fi prima zi bancară următoare zilei încărcării actului de executare în sistemul informatic amintit, iar ora comunicării va fi ora de începere a zilei bancare. Actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se semnează de către MFP cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

În decembrie 2016, prin publicarea O.U.G nr. 84/2016, a fost stabilit un mecanism rapid de blocare/deblocare a conturilor bancare deţinute de contribuabili, astfel încât ridicarea măsurii popririi unui cont să se realizeze în cel mult câteva ore. Introducerea unui schimb rapid de informaţii şi documente între ANAF şi bănci, defăşurat online, va conduce la deblocarea conturilor bancare în aproximativ două ore de la momentul achitării obligaţiilor fiscale restante.

Prin aplicarea noilor prevederi, un departament de specialitate, respectiv un punct central constituit la nivelul ANAF va transmite electronic băncilor adresele prin care înfiinţează poprirea, solicitarea pentru virarea în conturile bugetare urmând a se realiza numai în limita obligației supuse executării, restul sumelor existente în conturi rămânând la dispoziţia contribuabililor.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected]!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020