În Monitorul Oficial nr. 41 din 19 ianuarie 2016 a fost publicată Legea nr. 6/2016 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Legea constă într-un articol unic, ce conţine următoarele modificări :

  • La articolul 12 se introduc alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

„(11) Educația persoanelor cu tulburări de învățare (dislexia, disgrafia, discalculia) este asigurată prin metode psihopedagogice consacrate și prin abordare adecvată, potrivit legii.

(12) Persoanele cu tulburări de învățare sunt integrate în învățământul de masă.”

  • La titlul II capitolul II,  se introduce  secțiunea a 121-a, ce include articolele 471-477, cu următorul cuprins:

Art. 471 Pentru persoanele cu tulburări de învățare se aplică în toate ciclurile de învățământ preuniversitar curriculumul național.

Art. 472 În învățământul primar, cu precădere pentru clasa pregătitoare și pentru clasa I, se vor efectua, în mod obligatoriu, teste de evaluare a capacității de învățare în vederea depistării precoce a tulburărilor de învățare, stabilirii eventualelor metode specifice de educație și a asigurării terapiilor specifice. Pe parcursul ciclului de învățământ primar se efectuează evaluări anuale.

Art. 473 Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice elaborează, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare.

Art. 474 Metodologia va cuprinde procedurile de evaluare pentru depistarea tulburărilor de învățare, precum și cadrul general de asigurare a cadrelor didactice cu pregătire adecvată și a terapiilor specifice.

Art. 475 Cu acordul prealabil al consiliului de administrație al unității de învățământ și la recomandarea specialistului, pentru fiecare caz în parte, elevii cu deficiențe de învățare pot folosi materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologie informatică, și vor beneficia de evaluare adaptată pe parcursul semestrelor.

Art. 476 La nivelul centrelor județene de resurse și de asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională se organizează compartimente de consiliere parentală pentru părinții care au copii cu tulburări de învățare, pentru a se asigura comunicarea și colaborarea între școală, familie și specialiști pentru diagnosticarea și reabilitarea pe tot parcursul școlarizării elevilor.

Art. 477  În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare/cursuri de perfecționare asupra problemelor legate de tulburările de învățare, în vederea dobândirii de competențe în identificarea acestora și a capacității de aplicare a unor strategii didactice potrivite.”

       Pentru mai multe detalii, aşteptăm să ne scrieţi la adresa: [email protected], urmând ca specialiştii noştri să vă răspundă în cel mai scurt timp !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020