La data de 12.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.595 Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației care cuprinde modificări importante referitoare la repartizarea profitului între acționari sau asociați.

Conform noilor modificări legislative repartizarea profitului între acționari sau asociați poate fi făcută și trimestrial, în timpul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial.

Anterior, legislația permitea repartizarea profitului abia după aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv după încetarea exercițiului financiar.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresa noastră de e-mail [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020