În perioada 05.07.2018-13.07.2018 au fost modificate o serie de acte normative de interes pentru departamentele de resurse umane.

  1. Ordinul nr. 1635/342/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere) – ( Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 05.07.2018 ). Principala modificare privește modificarea denumirii grupei 9 din „Muncitori necalificaţi” în „Ocupaţii elementare”. Conform Ordinului nr. 1635/342/2018, pentru ocupațiile din această grupă majoră se execută sarcini simple și de rutină care necesită folosirea uneltelor manuale și depunerea unui efort fizic considerabil. Majoritatea ocupațiilor din această grupă majoră necesită competențe și abilități aferente primului nivel de educație, respectiv învățământul primar.
  2. Ordonanța de urgență nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă – ( Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 09.07.2018 ) care reglementează majorarea subvențiilor la 2.250 Lei pentru angajatorii care încadrează persoane din grupurile vulnerabile sau care încheie contracte de ucenicie sau de stagiatură.
  3. Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare – (Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 13.07.2018) – va intra în vigoare de la 01 Ianuarie 2019. Toate biletele de valoare pe care angajatorii le pot acorda salariaților vor fi reglementate, începând din ianuarie 2019, prin acest act normativ. În afară de tichetele ce pot fi acordate în prezent, vor apărea în plus cele culturale. În momentul de față, legislația în vigoare stabilește că se pot acorda tichete de masă, tichete de creșă, tichete cadou și vouchere de vacanță.

Pentru orice alte informații ne puteți contacta la adresa noastră de e-mail [email protected] .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020