Subiectul publicității imobiliare și regimul cărților funciare are un impact deosebit asupra multor situații, începând cu achiziționarea unei garsoniere și mergând până la dobândirea/transferarea unor drepturi reale asupra unor bunuri imobile.
Publicitatea imobiliară este un mijloc tehnic, eficient şi adecvat de natură să realizeze securitatea juridică prin faptul că atestă existenţa drepturilor imobiliare a persoanelor fizice şi juridice cât şi securitatea juridică dinamică prin informarea celor interesaţi referitoare la situaţia juridică reală a imobilelor.
Înainte de anul 1996, publicitatea imobiliară nu era unitar reglementată pe teritoriul României, dat fiind faptul că în zona Transilvaniei era implementat un sistem real de publicitate imobiliară, în vreme ce în alte părți ale țării era implementat un sistem personal denumit și sistem de publicitate al registrelor de transcripțiuni. În cel din urmă caz, registrele erau ținute pe numele persoanelor care deţin în proprietate bunuri imobile.Astfel, Legea nr. 7/1996 venea sa unifice sistemele existente, implementând un sistem real unitar, baza pe cărți funciare și măsurători cadastrale.

În cele ce urmează ne propunem să expunem problematica modificării suprafeței în Cartea Funciară, deoarece există dese situații în care se constată diferențe între suprafețele înscrise în cartea funciară și situația reală din teren a unui imobil.
Astfel, pentru imobilele situate în intravilan, modificarea în plus a suprafeței cu un procent de până la 2% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se efectuează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței și a declarației autentice a proprietarului, nemaifiind necesar procesul verbal de vecinătate.
Dacă modificarea implică un procent între 2% și 15%, atunci operațiunea se va realiza în temeiul documentației cadastrale aferente ce va include declarația autentică a proprietarului și procesul-verbal de vecinătate.
Suprafața imobilelor situate în extravilan poate fi modificată în plus cu un procent de până la 5% în baza documentației cadastrale la care se va atașa declarația autentică a proprietarului, pentru zonele de aplicare a legilor proprietății unde există un plan parcelar recepționat de oficiu, și procesul-verbal de vecinătate pentru imobilele situate în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate.
Dacă suprafața măsurată este mai mare decât cea înscrisă în cadastru și cartea funciară cu un procent mai mare de 15% în intravilan, respectiv 5% în extravilan atunci modificarea este posibilă numai pe cale judecătorească.

În cazul în care aveți nevoie de îndrumări în ceea ce privește această procedură, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020