Anul 2020, contrar așteptărilor noastre, ne-a adus o pandemie cu resticții diverse, mai grele sau mai ușoare. Lumea pare că s-a oprit pe loc, oamenii nu mai pot ieși din case, în unele cazuri nu se mai pot deplasa la locul de muncă, fie pentru că sunt izolați, fie pentru că societatea la care lucrează și-a redus sau chiar întrerupt activitatea.

Odată cu finalul lunii aprilie măsurile restrictive au început să dispară treptat, lumea se relaxează ușor, însă apare un sentiment de tristețe, sentiment provocat de certitudinea că efectele acestei pandemii vor continua să ne afecteze viețile încă mult timp de acum, că viața noastră nu va mai fi la fel pentru o perioadă nedeterminată de timp.

Efectele pandemiei nu au lăsat neatinse nici societățile comericiale, unul dintre efectele majore ale acesteia fiind afectarea economiei.

Cum cel mic și slab este mereu cel mai afectat de boală, întreprinderile mici și mijlocii sunt și ele cele mai afectate de efectele pandemiei, care au dus la scădearea activității în cazul unora dintre societăți sau chiar la oprirea ei în cazul altora, ceea ce a  condus la probleme financiare.

Problemele financiare afectează posibilitatea lor de continua activitatea acum, când măsurile de restricție încep să fie ridicate și se încearcă repunerea în funcțiune a motorului economiei.

Pentru a evita pierderea multora dintre societățile afectate de efectele pandemiei, pierdere care se previzionează a fi una mare, statele au găsit diferite modalități prin care să ajute societățile mici și mijlocii să depășească această perioadă critică.

În România, guvernul a pus la punct un program de garantare a împrumuturilor contractate de IMM-uri, program care pe lângă acest avantaj al garantării aduce și alte beneficii companiei, cum ar fi lipsa dobânzii sau a comisionului de rambursare anticipată.

În schimb, autoritățile din Germania au ales să ajute aceste companii în alt mod, asigurându-le consilierea unui specialist, problemele lor fiind astfel temeinic analizate și soluțiile găsite de un specialist în domeniu.

Programul presupune subvenționarea de către stat a consilierii oferite de specialiști din domeniul financiar, economic, de personal sau organizațional întreprinderilor mici și mijlocii până la plafonul de 4.000 Euro, fără TVA. În anumite cazuri speciale, cum ar fi societățile conduse de doamne sau de migranți, consultanța se poate cere chiar și în alte domenii decât cele prevăzute anterior.

Prima condiție pentru a beneficia de acest program este aceea ca societatea să fie înființată deja. În continuare, societatea trebuie să aibă sediul în Germania și să îndeplinească cerințele stabilite la nivel european pentru IMM-uri.

Sunt îndreptățite să primească acest ajutor societățile tinere, înființate cu cel mult 2 ani în urmă, societățile care se află în al treilea an de funcționare, în cazul acestor două categorii prezumându-se faptul că vor fi afectate de efectele pandemiei și societățile care se află în dificultate economică, indiferent de perioada de existență, cu condiția ca această dificultate să fie creată de pandemia provocată de coronavirus.

Excluse din acest program sunt societățile sau profesile liberale care prestează sau doresc sa presteze în viitor consiliere de afaceri, economică, contabilă, de audit sau fiscală, societăți care se află în insolvență sau îndeplineasc toate condițiile pentru a li se deschide această procedură, societățile care au o participație în comunitățile religioase, persoanele juridice de drept public sau propriile companii și, în final, societățile non-profit și asociațiile non-profit, precum și fundațiile.

Consultanța poate fi din domeniul securității afacerilor pentru restabilirea performanței economice și a competitivității, iar pentru aprofundarea măsurilor privind securitatea afacerilor societățile pot primi consultanță suplimentară cu privire la toate problemele economice, financiare, de personal și organizatorice ale managementului corporativ.

Baza de evaluare se ridică la 4.000 Euro doar pentru societățile aflate în primii 2 ani de existență, în cazul celorlalte aceasta fiind de 3.000 Euro. Cu toate acestea, procentul de subvenționare diferă în funcție de regiunea în care se află societatea.

Considerăm această variantă de ajutor ca fiind una dintre cele mai bune, societățile putând să cotracteze credite și singure, însă după ce au beneficiat de consiliere și stiu cum să folosească aceste credite in mod optim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020