Modificări fiscale 2024 – cum ne afectează?

Prevederile proiectului de măsuri fiscal-bugetare vor fi aplicabile din anul 2024 și afectează, în special persoanele fizice autorizate și microîntreprinderile. Pe lângă modificările care privesc cote de impozitare și contribuții, se propune spre majorare cota redusă TVA în domeniul tranzacțiilor imobiliare. În cele ce urmează vom face o scurtă prezentare a acestor modificări:

A. Cu privire la PFA:

 • CASS – baza de calcul la CASS este venitul net obținut. Se impune cu privire la baza de calcul atât un nivel minim, de 6 salarii minime brute pe țară, cât și un nivel maxim de 60 de salarii minime brute pe țară. Astfel, dacă cineva depășește cuantumul a 60 de salarii minime pe economie plătește CASS-ul raportat la cele 60 de salarii (plafonul maxim în prezent este 24 de salarii minime brute pe țară);
 • CASS va redeveni cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe venitul din activități independente si activități sportive;
 • Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară se menține cu privire la veniturile din alte surse (aici ne referim de exemplu la chirii, veniturile din depturile de proprietate intelectuală, veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură);
 • Cu privire la plata CAS nu se anunță schimbări.

 

B. Cu privire la microîntreprinderi:

În prezent, cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1%.Se păstrează cota de impozitare de 1% doar în acele cazuri în care microîntreprinderile care realizează venituri nu depășesc 60.000 euro inclusiv și nu desfășoară activitățile prevăzute mai jos;

 • Se introduce impozitul de 3% pentru microîntreprinderile care fie realizează venituri de peste 60.000 EURO, fie desfășoară una dintre activitățile enumerate la lit. b) punctul 2:

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator,

5829 – Activități de editare a altor produse software,

6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației,

5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare,

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată,

5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,

5590 – Alte servicii de cazare,

5610 – Restaurante,

5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,

5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.,

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,

6910 – „Activități juridice” – numai pentru activitățile avocaților,

8621 – Activități de asistență medicală generală,

8622 – Activități de asistență medicală specializată,

8623 – Activități de asistență stomatologică,

8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

 

C. Impozitul pe veniturile a căror sursă nu a fost identificată

 • Orice venituri realizate de persoanele fizice constatate de organele fiscale a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 70%, mult mai ridicată față de cota de 16% aplicabilă în prezent.

 

D. Plafoanele de numerar

Plafoanele pe care trebuie să le respecte societățile atunci când fac sau acceptă plăți în numerar se vor micșora:

 •  Încasări de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană;
 •  Plățile către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică.se vor putea face în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;
 • Încasările magazinelor de tipul cash and carry în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei de la o persoană;
 • Plăți către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;
 • Se stabilește că sumele în numerar aflate în casieria firmelor nu vor putea depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 de lei. Totuși, se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de trei zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.

 

E. Cu privire la veniturile din salarii:

 • Se elimină scutirea de impozit a celor care lucrează în domeniul IT, dacă se depășește plafonul de 10.000 lei;
 • Se va datora CASS pentru tichetele de masă acordate salariaților sau echivalentul acestor tichete în lei;
 • Se va elimina facilitatea scutirii de plată a CASS acordata pana acum salariaților din construcții/agricultura;

F. Impozitul datorat pe dividende:

 • În prezent, impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Acest impozit va rămâne nemodificat.

G. Impozitul datorat în cazul deținerii de proprietăți imobiliare si autoturisme cu o valoare ridicată:

 • Cota de 0,3% se va aplica la clădirile rezidențiale situate în România deținute de persoanele fizice dacă valoarea impozabilă a clădirii depășește 2.500.000 de lei, iar cota e calculată la diferența dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei;
 • 0,3% pe valoarea mașinilor deținute de persoanele fizice și juridice calculat atunci când valoarea de achiziție individuală depășește 375.000 lei.

H. S-a introdus obligația emiterii E-facturii:

 • E-factura devine obligatorie de la 01.01.2024 pentru operatorii economici;

I. TVA – taxa pe valoare adăugată

 • Persoanele fizice vor putea achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2024, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 9%, astfel cota redusă de 5% va fi înlocuită cu cea de 9%.

Concluzionând, menționăm că aceste modificări nu au intrat în vigoare, ci sunt doar la stadiul de proiect. În cazul în care vor fi adoptate în această formă, ele se vor aplica începând cu veniturile încasate în anul 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020