CUM AFECTEAZĂ NOILE MODIFICĂRI FISCALE DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR?

  • Eliminarea scutirilor de impozit

Până la apariția Proiectului de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare, în categoria persoanelor scutite de plata impozitului se numărau și cei care activează în domeniul construcțiilor, pe lângă cei care lucrează în agricultură și IT.

Articolul 60 din Codul Fiscal, care reglementează scutirea de la plata impozitului a fost propus spre modificare, conform proiectului de lege, şi va avea următorul cuprins:

”….. Scutirea se aplică la un singur angajator/plătitor, după caz, pentru veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor de până la 10.000 lei inclusiv, realizate de persoana fizică în baza unui singur contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parțial, pe baza opțiunii exprimate, în scris, prin declarație pe propria răspundere depusă la angajator/plătitor, după caz. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale.”

Așadar, conform ultimelor propuneri, cei care activează în domeniul construcțiilor sunt scutiți de plata impozitului pe venit în limita unui salariu brut de 10.000 lei inclusiv. În cazul în care salariul brut depășește suma de 10.000 de lei, acea parte care va exceda 10.000 de lei, va fi exceptată de la această facilitate de neplată a impozitului.

  • Eliminarea scutirilor de plată a contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate

Cota de contribuție la CASS este de 10%, iar până în prezent angajații din domeniul construcțiilor au fost scutiți de plata acesteia.

Odată cu noile propuneri s-a eliminat facilitatea scutirii de plată CASS acordată până acum salariaților din construcții, agricultură și industrie alimentară. Astfel, cei care activează în domeniul construcțiilor, vor fi nevoiți să suporte cota de 10% cu titlu de CASS din salariul brut care ar reveni fiecărui angajat.

Aceste modificări legislative, însă, trebuie promulgate de Președintele țării, pentru ca ele să poată intra în vigoare.

Pentru a vă forma o viziune de ansamblu asupra noilor reglementări în materie fiscal-bugetară, vă invităm să parcurgeți materialul „Modificări fiscale 2024 – care sunt categoriile afectate?”.

În cazul în care vă confruntați cu o problemă sau doriți să vă edificați într-o speță care privește dreptul fiscal, echipa noastră de avocați specializați vă stă la dispoziție.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020