La data de 19 noiembrie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 6025/2018 pentru modificarea reglementării tehnice “Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P 118/3-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 364/2015, care aduce modificări în privința securității la incendiu a contrucțiilor.

Reglementarea tehnică “Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare”, se modifică după cum urmează:

Punctele 3.3.1. și 3.3.2. vor avea următorul cuprins:

3.3.1.(1) Echiparea cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu se asigură în mod obligatoriu la construcții și/sau spații (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulațiile lor comune):

a) toate categoriile de construcții/compartimente/spații prevăzute, conform reglementărilor specifice, cu sisteme de evacuare a fumului sau sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți, cu instalații automate de stingere cu apă tip sprinklere, sprinklere deschise – drencere sau pulverizatoare, ceață de apă, ori cu substanțe speciale, în condițiile în care acționarea acestora se face prin astfel de instalații;

b) construcții închise de importanță excepțională – A și deosebită – B, încadrate conform legislației specifice;

c) clădiri înalte, cu excepția clădirilor cu destinația de locuințe, și foarte înalte, indiferent de destinație;

d) săli aglomerate și spațiile aferente acestora;

e) clădiri închise ori spații civile având destinație:

• administrativă, cu aria desfășurată mai mare de 600 m2;
• de cultură, cu aria desfășurată mai mare de 600 m2;
de comerț, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 m2;
• de sport, în care se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane;
• de cult, cu peste 300 de persoane;
• de învățământ, care adăpostesc peste 200 de persoane;
• de turism, cu cel puțin 25 de camere sau 50 de locuri de cazare;
• de cazare a elevilor, studenților, sportivilor, având mai mult de 100 de locuri de cazare;
• de sănătate, cu paturi staționare/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare de 150 m2;
• învățământ/educație antepreșcolar(ă) (0-3 ani/creșe, centre de zi) și/sau de învățământ preșcolar (3-6 ani/grădinițe, centre de zi)/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor antepreșcolari și preșcolari, cu aria desfășurată mai mare de 150 m2;

f) clădiri ori spații civile subterane, cu excepția locuințelor, cu aria desfășurată mai mare de 300 m2;

g) parcaje subterane potrivit reglementărilor specifice;

h) parcaje supraterane închise, cu mai mult de 50 de autoturisme;

i) clădiri ori spații civile, cu excepția locuințelor, cu peste 300 de persoane sau cu aria desfășurată mai mare de 1.000 m2;

j) clădiri închise ori spații de producție și/sau depozitare având risc mare sau foarte mare de incendiu și aria desfășurată mai mare de 600 m2;

k) depozite închise cu stive având înălțimea mai mare de 4 m.

(2) Pentru clădirile ori spațiile enumerate la alin. (1) trebuie supravegheate suplimentar următoarele zone:

• puțurile lifturilor și spațiile destinate transportului și transmisiei;
• canalele și puțurile de cabluri;
• instalațiile de climatizare, de aerisire și de ventilație, precum și canalele de admisie și evacuare a aerului;
• canalele și puțurile pentru materiale și deșeuri, precum și incintele de colectare ale acestora;
• spațiile de depozitare a materialelor combustibile, altele decât cele de la alin. (1);
spațiile delimitate de tavane/plafoane false ori suspendate și de pardoseli tehnice/supraînălțate;
• compartimente ale încăperilor în care sunt amenajate spații pentru depozitare pe verticală la care marginea superioară se află la o distanță mai mică de 0,5 m de tavan sau de alte elemente aflate la partea superioară a încăperii.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) spațiile de depozitare pentru cereale în vrac.

(4) La clădirile ori spațiile de turism, cu mai puțin de 25 de camere sau 50 de locuri de cazare, precum și în fiecare locuință dispusă la mansardele amenajate sau realizate la clădiri de locuit colective cu mai mult de patru niveluri supraterane se prevăd detectoare de fum autonome, standard de referință SR EN 14604-2006/AC:2009. Detectoarele autonome de fum se prevăd și în fiecare locuință dispusă în subsolul sau demisolul clădirilor de locuit colective.

Aflați de la noi care sunt celelalte modificări de interes [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020