În vederea asigurării condițiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligația să obțină autorizația de funcționare din punct de vedere al securității şi sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități.

Asumarea acestei responsabilități se face pentru activitățile care se desfășoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

Astfel, conform art. 6 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securițății și sănătății în muncă nr. 319/2006: „Angajatorul are obligația să depună la Inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere completată în două exemplare semnate în original de către angajator”.

Cererea va fi însoțită de pe următoarele acte :

  • copii de pe actele de înființare;
  • declarația pe propria răspundere din care rezultă că pentru activitățile declarate sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul securității şi sănătății în muncă.

Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii conform art 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Nerespectarea obligatiei legale de a obține autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, conform art. 39 alin. (2) din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020