Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public introduce noi obligații pentru societăți, aceasta transpune Directiva 2019/1937 UE emisă la data de 23 octombrie 2019.

Cine sunt avertizorii de integritate?

Rolul avertizorilor de integritate este acela de a dezvălui și a comunica faptele de încălcare a legislației europene realizate în cadrul unei organizații, iar domeniile de aplicare sunt următoarele: achiziții publice, servicii financiare, prevenirea spălării banilor, siguranța produselor, siguranța transporturilor, protecția mediului, securitatea nucleară, sănătatea publică, siguranța alimentelor, protecția consumatorilor și protecția datelor cu caracter personal.

Sfera avertizorilor nu se limitează doar la angajați, ci include toate acele persoane care au luat cunoștință de neregulile din cadrul companiilor/autorităților: foști angajați, acționari, voluntari, stagiari, candidați la posturi în companie, persoane aparținând organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al unei companii.

Protecția acordată avertizorilor

Legea are ca scop acordarea unor numeroase garanții, instituind reguli privind crearea unui cadru sigur prin care se pot realiza inclusiv raportări anonime, precum si obligații in ceea ce privește primirea, examinarea și soluționarea raportărilor. În acest sens, avertizorul, odată cu dobândirea acestei calități, dobândește mai multe drepturi. Printre acestea se numără și interdicția represaliilor, adică a acțiunilor/ omisiunilor, directe sau indirecte, apărute într-un context profesional, care sunt determinate de divulgare și care pot provoca prejudicii avertizorului (cum ar fi concedierea, modificarea contractului de muncă, reducerea salariului sau schimbarea programului de lucru).

Care sunt modalitățile de raportare?

Pentru ca avertizorul să beneficieze de protecția acordată de lege, acesta trebuie să recurgă la unul dintre mecanismele de raportare prevăzute de aceasta:

  • Raportarea internă: constă în comunicare de informații prin intermediul canalelor puse la dispoziție de societatea în cadrul căreia au intervenit neregulile;
  • Raportarea externă: constă în comunicarea de informații prin canalele externe reprezentate de autoritățile și instituțiile publice specializate, de Agenția Națională de Integritate, precum și de alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre soluționare;
  • Divulgarea publică: reprezintă punerea la dispoziţie, în orice mod, în spaţiul public a informaţiilor referitoare la încălcări ale legii.

Divulgarea publică, însă, e o măsură la care se poate recurge doar în următoarele situații:

  • a existat în prealabil o raportare internă, ulterior externă sau numai externă, iar în urma acesteia nu au fost luate măsurile corespunzătoare în termen de 3 luni de la primirea raportării.;
  • încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau există riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă că încălcarea să fie remediată în mod eficace.

Conform art. 6 din Lege, raportarea cuprinde, cel puţin, următoarele: numele şi prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii data şi semnătura.

Canalul de raportare trebuie să respecte confidențialitatea, să fie sigur, să permită raportarea atât scrisă cât și orală; să fie ușor accesibil, iar cel care are acces la acesta să fie o persoană/un departament imparțial.

Societățile au obligația, în urma adoptării acestei legi de a institui canale interne de raportare și de a stabili proceduri privind raportarea internă. Aceasta obligație va intra în vigoare la data de 17 decembrie 2023 si se adresează in principial societăților care au intre 50 si 249 de angajați, iar nerespectarea acestei obligații este sancționată cu amendă contravențională de până la 30.000 RON.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020