După o serie de evenimente ce au avut un impact major asupra personalului silvic a intrat în vigoare Legea nr. 234 din 9 decembrie 2019, ce reglementează statutul persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul silvic.

Conform legii, personalul silvic se diferențiază în următoarele categorii:
– Personalul silvic cu statut de funcționar public care este numit în funcție printr-un act administrativ și care se află într-un raport de serviciu cu o autoritate publică;
– Personalul silvic angajat cu contract individual de muncă;

Ambelor categorii de personal li se aplică amendamentele la lege care sunt corelate cu incidentele de ultimă oră care au apărut în spațiul public.

Astfel, articolul 23 se modifică în sensul în care personalul silvic cu atribuții de pază a fondului forestier, cinegetic și piscicol național precum și a ariilor naturale protejate va fi de acum înainte cu dotat cu armament de serviciu letal sau neletal și va putea face uz de armă în condițiile reglementărilor privind regimul armelor și a munițiilor.

Mai mult decât atât, o altă modificare avantajoasă pentru personalul silvic se referă la dreptul acestora de a beneficia de o locuință de serviciu, de protocol sau de intervenție, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, personalul silvic urmează să beneficieze de o indemnizația lunară neimpozabilă în cuantum de 30% din salariu mediu net pe economie, în eventualitatea cazului în care nu dețin o locuință personală în localitatea în care își desfășoară activitatea.

Seria modificărilor favorabile aduse personalului silvic nu se oprește aici, articolul 46, alin. (4) din Lege menționând faptul că personalul silvic pensionat la vârsta standard beneficiază de o gratificație egală cu de minimum 5 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.

În ceea ce privește sistemul de pensii menționăm faptul că personalul silvic va beneficia de pensie de invaliditate în cazul în care și-a pierdut total sau partial capacitatea de muncă, în timpul sau în legătură cu serviciul. Totodată, pe lângă această pensie de invaliditate aceștia vor beneficia și de o gratificație egală cu de 10 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator.

Pe lângă aceste facilități, soțului supraviețuitor si copiilor aflați in întreținere ai personalului silvic decedat ca urmare a exercitării profesiei li se acordă o pensie de urmaș egală cu venitul net lunar pe care salariatul l-a avut la data producerii evenimentului.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020