În Monitorul Oficial nr. 1245/2021 a fost publicată OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Ordonanța a fost adoptată având în vedere obligativitatea transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Ordonanța stabilește cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător și consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalitățile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum și

garanțiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a bunei funcționări a pieței interne.

De reținut însă că ordonanța nu se aplică în situația executărilor silite sau a vânzării în cadrul licitațiilor publice.

Ordonanța prevede cerințele de conformitate pe care trebuie să le îndeplinească bunul vândut și arată că vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor și care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă.

Măsurile colective de neconformitate se circumscriu dreptului cumpărătorului de aducere în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului.

Consumatorul este cel care poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă ar impune vânzătorului  costuri  care  ar  fi  disproporționate.

Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părți restante din prețul bunurilor sau a unei părți a acesteia până în momentul în care vânzătorul își va fi îndeplinit obligațiile care îi revin.

Vânzătorul are obligația de a asigura reparațiile sau înlocuirile fără costuri și într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice și cu suportarea cheltuielilor de transport.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13 A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa : [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020