La data de 14.09.2018 a intrat în vigoare Legea nr. 60/2018 pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, care prevede modificări imporante în privința termenului de aplicare a sancțiunii, precum și a termenului de prescripție a aplicării sancțiunii.

Astfel, conform pct.3 din Legea nr.60/2018:  Alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției. În intervalul de la data săvârșirii contravenției până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.

Pe lângă obligația de a comunica procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției în termen de maxim 2 luni, prezenta lege arată în mod expres că, între perioada săvârșirii contravenției și până la comunicarea procesului verbal, NU se mai pot încheia alte procese verbale pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.

Totodată, potrivit pct. 4 al aceluiași act normativ: Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârșirii faptei.

Astfel, dacă de la data săvârșirii contravenției a trecut o perioadă de peste 4 luni și nu a intervenit o aplicare a sancțiunii amenzii contravenționale prin încheierea unui proces verbal de constatare și sancționare, organul constatator a pierdut dreptul de a mai aplica sancțiunea.

Dacă constatați că aceste dispoziții legale nu am fost respectate, începând cu data de 14.09.2018, puteți să contestați procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției în termen de maxim 15 zile de la data comunicării procesului verbal.

 

Pentru mai multe informații și detalii ne puteți contacta pe adresa de e-mail [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020