La data de 02 octombrie 2018 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative.Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 02 octombrie 2018. Ordonanța a avut în vedere necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a creanţelor bugetare faţă de societăţile aflate în stare de insolvență, cu respectarea şanselor de redresare a acestora și eficientizarea procedurilor de insolvenţă şi îmbunătăţirea protecţiei drepturilor creditorilor.

Una din cele mai importante modificări o reprezintă cea de la nivelul valorii prag definită de art. 5 pct.72 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, astfel încât, potrivit noii reglementări, nu se va mai putea obține intrarea în insolvență a societăților la care creanțele bugetare sunt de peste 50% (din totalul creanțelor,), iar cererea de deschidere a procedurii de insolvență este formulată de debitor. 

Conform OUG nr.88/2018 72. valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă. Valoarea-prag este de 40.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/ salariat. Când cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă este introdusă de debitor, cuantumul creanţelor bugetare trebuie să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor debitorului.

Modificările privesc și procedura falimentului societăților de asigurare/reasigurare, precum și dispozițiile privind antrenarea răspunderii persoanelor care se fac vinovate de starea de insolvență, care va putea fi antrenată mai ușor.

Totodată, sunt prevăzute două măsuri importante pentru societățile intrate în insolvență, în perioada de observație, pentru a se evita ajungerea lor la faliment, și anume: conversia datoriilor bugetare în acțiuni și reducerea de până la 50% a creanțelor bugetare negarantate.

Pentru mai mult informații ne puteți contacta pe adresa de e-mail [email protected].

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020