În Monitorul Oficial nr. 44 din 20 ianuarie 2016 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.

Ordonanţa constă într-un articol unic după cum urmează :

  •   La articolul 29, se introduc  alineatele (3) și (4) următorul cuprins:

„(3) La cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date prevăzute la art. 34 alin. (1), adeverințe în care consemnează rezultatele verificărilor, potrivit art. 17 și 18.

(4) Adeverințele prevăzute la alin. (3) au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, se utilizează exclusiv în străinătate, se eliberează în cel mult 10 zile de la data solicitării și sunt valabile 6 luni de la data eliberării.”

  • Articolul 34, alineatul (2) aşa cum a fost modificat, va avea următorul cuprins:

„(2) În vederea utilizării acestor evidențe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unitățile și subunitățile de poliție, celelalte structuri și instituții din sistemul de ordine publică, siguranță națională și justiție, precum și structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe.”

  • Articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: “ Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidența unităților de poliție, cererile necesare pentru obținerea certificatelor și copiilor de pe cazierul judiciar și a adeverințelor prevăzute la art. 29 alin. (3), precum și documentele eliberate se vor redacta pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3).”

    Pentru mai multe detalii, aşteptăm să ne scrieţi la adresa: [email protected], urmând a vă răspunde în cel mai scurt timp !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020