Guvernul României a adoptat ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 25/2018 din 29 martie 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial  NR. 291 din 30 martie 2018. Ordonanța menționată modifică unele dispoziții din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Printre modificările importante se impune a atrage atenția asupra instituirii unei noi obligații în sarcina Contribuabililor care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private. Modificările privesc următoarelor:

       La articolul 42 din Codul Fiscal, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum şi, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), până la termenele prevăzute la alin. (1) şi (2). Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”

       Astfel, contribuabilii vor avea obligația de a completa și înregistra o declarație al cărei conținut se va aproba în curând prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., având rolul de informare asupra înregistrării cheltuielilor referitoare la beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private.

       Totodată, La articolul 56, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1) – (1^4), cu
următorul cuprins:
“(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
(1^2) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (1^1) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
(1^3) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (1^1), precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (1^2). Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.
(1^4) Declarația informativă prevăzută la alin. (1^3) se depune până la următoarele termene:
a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit
pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) și art. 52;
c) până la termenele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz.”

 

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020