Ordonanța nr. 52/2017 publicată în M. Of. sub nr. 644 din 7 august 2017 reglementează modalitatea de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, motiv pentru care vrem să vă arătăm principalii pași pentru a vă recupera aceste sume de bani.

În primul rând, trebuie să știm care sunt persoanele care pot beneficia de restituire. Astfel, conform art.1 din O.U.G. nr. 52/2017, vor beneficia de restituire contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 2141 –2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Trebuie reținut că trebuie restituite nu numai sumele achitate, ci și  dobânda datorată pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii, însă numai la cerere.

Cererile de restituire se depun, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018, însoțite de toate documentele justificative, precum documentul doveditor al plății taxelor, copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare.

Restituirea sumelor se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  1. a) pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018;
  2. b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.

Sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  Sumele rămase de restituit, reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Pentru cei care dețin o hotărâre judecătorească definitivă, sumele se restituie de organele competente astfel:

  1. a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;
  2. b) timbrul de mediu se restituie de organele emitente ale acestuia în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

Procedura reglementată de prezenta ordonanță este obligatorie, iar începând cu data intrării în vigoare a acesteia, orice procedură de executare silită se suspendă de drept până la epuizarea termenelor de restituire menționate mai sus.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020